top of page

צילומי סטילס

קומפוזיציה היא תוצר היחסים בין אובייקט
,לבין מסגרת היצירה האמנותית
וכן בין האובייקטים השונים בתוך היצירה

זה האופן שבו האמן שם את האלמנטים בתוך מסגרת שעוזרים לתצלום
.להיות מעניין עבור הצופה

P1044972.jpg
P1044990.jpg
P1044949.jpg
P1044961.jpg
P1044942.jpg
P1044941.jpg
P1044930.jpg
P1044922.jpg
P1044923.jpg
P1055284.jpg
P1055280.jpg
P1055236.jpg
P1055216.jpg
P1055071.jpg
P1055112.jpg
P1055100.jpg
P1055050.jpg
P1055020.jpg
P1055044.jpg
P1055043.jpg
P1055017.jpg
bottom of page